Zwangerschap: een tweeling

Van elke 1.000 zwangeren zijn er 15 vrouwen in verwachting van een tweeling. Een tweelingzwangerschap ontstaat na bevruchting van twee eicellen (twee-eiige tweeling) of doordat uit één bevruchte eicel twee kinderen groeien (eeneiige tweeling). Naarmate u op latere leeftijd zwanger bent, neemt de kans op een spontane tweelingzwangerschap toe. Meestal ontdekt men een meerling al vroeg in de zwangerschap bij echoscopisch onderzoek. 

De tweelingzwangerschap

Een tweelingzwangerschap vergt over het algemeen meer van de vrouw dan een eenlingzwangerschap. In het begin is er een grotere kans op klachten als misselijkheid, braken en moeheid. Omdat de baarmoeder snel groeit, zijn ook in de loop van de zwangerschap klachten als harde buiken, moeheid en slecht slapen niet ongebruikelijk. De gemiddelde zwangerschapsduur is bij een tweeling 37 weken. Bij een tweelingzwangerschap is de kans op complicaties groter dan bij een eenlingzwangerschap. De belangrijkste complicaties zijn vroeggeboorte en het achterblijven in groei. Andere problemen die vaker voorkomen, zijn een hoge bloeddruk en bloedarmoede.

Controles en bevalling

Als u zwanger bent van een tweeling, bent u onder controle bij de gynaecoloog. Bij eentweelingzwangerschap vinden doorgaans vaker controles plaats. Om de groei van de kinderen te beoordelen vindt regelmatig echoscopisch onderzoek plaats. Bij een tweelingzwangerschap kunt u in principe normaal bevallen, tenzij de gynaecoloog een ander advies geeft; bijvoorbeeld gezien de ligging van de kinderen of omdat groeiachterstand bestaat. 

Meer informatie