Zwangerschap: stuitligging

Sommige kinderen liggen tegen het einde van de zwangerschap in stuitligging: met de billen naar beneden en het hoofd omhoog. Vroeg in de zwangerschap is een stuitligging heel gewoon, maar tegen het eind van de zwangerschap ligt het kind normaal gesproken met het hoofd naar beneden. Omstreeks de uitgerekende datum ligt ongeveer 3% van de kinderen in stuitligging.

Draaien van het kind

Ligt uw kind bij een zwangerschapsduur van 36 weken nog in een stuit, dan kan de gynaecoloog proberen de baby te draaien. Dat gebeurt op de polikliniek of op de verloskamers. Gemiddeld is de kans op succes ongeveer 40%. Is het draaien gelukt, dan kunt u in principe gewoon weer onder controle bij de verloskundige (tenzij u een andere reden hebt voor controle bij de gynaecoloog). In deze folder (Uitwendige versie bij stuitligging) kunt u nog meer informatie lezen over het draaien van het kind.

Vaginale bevalling bij een stuitligging 

Een stuitbevalling lijkt in veel opzichten op een bevalling van een kind in hoofdligging. De kans op complicaties voor de moeder is bij een bevalling in stuitligging niet groter dan bij een bevalling in hoofdligging. Kinderen worden na een stuitbevalling vaker kort na de geboorte op de kinderafdeling opgenomen dan kinderen die geboren worden na een keizersnede. Beschadiging van het kind bij de geboorte komt slechts zelden voor. Op de lange termijn is er geen verschil tussen kinderen in stuitligging die via een keizersnede zijn geboren en die vaginaal zijn geboren.

Keizersnede bij een stuitligging 

De kans op ernstige complicaties door een keizersnede is voor gezonde zwangeren heel erg klein, maar toch altijd groter dan na een gewone bevalling (zie ook Keizersnede). Een keizersnede veroorzaakt een litteken in de baarmoeder, wat een nadeel kan zijn bij een volgende bevalling. 

Een keuze maken

Uw gynaecoloog geeft advies bij een stuitligging. Veel vrouwen kunnen zelf kiezen tussen een keizersnede of een vaginale bevalling. Een voorwaarde is wel dat de gynaecoloog die de vaginale bevalling zal begeleiden, dit ook verantwoord vindt. 

Meer informatie