Zwangerschap en suikerziekte

Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, diabetes type 1 of 2. Krijgt u tijdens uw zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Diabetes kan gevolgen hebben voor de zwangerschap of de bevalling, zowel voor uzelf als voor uw baby. Het is belangrijk dat de bloedsuikerspiegel onder controle wordt gehouden en dat u begeleid wordt door de gynaecoloog, de internist, de diabetesverpleegkundige en eventueel door de diëtiste. 

Ontstaan tijdens de zwangerschap

Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Meestal hebt u hierbij geen klachten, maar het is wel belangrijk de bloedsuikerspiegels zo normaal mogelijk te houden. U hebt een grotere kans op zwangerschapsdiabetes als er in uw familie diabetes voorkomt, als uw eerdere kinderen een hoog geboortegewicht hadden, wanneer u bij een vorige zwangerschapzwangerschapsdiabetes had, en wanneer een van uw kinderen al voor de geboorte is overleden. De kans op zwangerschapsdiabetes is ook groter als u overgewicht heeft.

Onderzoek en behandeling

Om de bloedsuikerspiegel te onderzoeken zijn er verschillende laboratoriumtesten. Deze worden gebruikt om te bepalen of u diabetes heeft en of om te controleren of een behandeling goed aanslaat. Hebt u een hogere kans op zwangerschapsdiabetes, dan vindt zo'n bloedonderzoek routinematig plaats tijdens de zwangerschap. De behandeling is afhankelijk van de waarden die bij het onderzoek zijn gevonden en bestaat uit een dieet of insuline.

Meer informatie