Hevig bloedverlies tijdens de menstruatie

Hevig bloedverlies tijdens de menstruatie kan gekenmerkt worden door het verlies van stolsels (dikke brokken) en bloedarmoede. Soms kunnen menstruatiescorekaarten meer inzicht geven in de hoeveelheid bloedverlies. Of er reden is tot verder onderzoek en eventuele behandeling hangt af van de klachten. Meestal kan het geen kwaad.

Oorzaken

Hevig bloedverlies kan onder andere voorkomen bij vleesbomen (myomen), bij aandoeningen waarbij het slijmvlies dat de baarmoederholte bekleedt ook in de wand van de baarmoeder aanwezig is (adenomyose) of buiten de baarmoeder (endometriose) en tijdens de overgang. Ook zonder een duidelijke verklaring voor het bloedverlies is er vaak wel iets aan te doen.

Behandeling

Als de gynaecoloog afwijkingen vindt die het hevige vloeien kunnen verklaren, zoals poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte, bespreekt hij of zij met u of het mogelijk is deze te verwijderen en hoe dit kan gebeuren. Vaak is een hysteroscopische operatie een mogelijkheid, waarbij in de baarmoederholte wordt geopereerd. Een baarmoederverwijdering is soms de enige oplossing bij een grote baarmoeder met veel vleesbomen. 

Is er geen duidelijke verklaring voor uw hevige menstruaties? Dan zijn verschillende behandelingen mogelijk. Misschien kan de consultkaart u helpen in uw voorkeur te bepalen.

  • behandeling met medicijnen
  • een hormoonhoudend spiraaltje (Mirena)
  • operatieve behandeling van het baarmoederslijmvlies (Novasure)
  • baarmoederverwijdering van de baarmoeder

Bij de meeste behandelingen wordt de menstruatie minder hevig. Soms stopt het bloedverlies helemaal. Het effect van de behandeling op langere termijn is niet altijd blijvend. Welke behandeling het meest geschikt is, is niet altijd te voorspellen. Doorgaans wordt geadviseerd met de minst ingrijpende behandeling te beginnen. Verwijdering van de baarmoeder komt meestal pas als laatste mogelijkheid ter sprake. 

Meer informatie