Herhaalde miskraam

Een zwangerschap kan eindigen in een miskraam. Die kan kort na de bevruchting plaatsvinden, maar ook als u al langere tijd zwanger bent. Minstens één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Maar waarschijnlijk komen miskramen zelfs nog vaker voor; zo rond de 15%. We spreken van een herhaalde miskraam na twee of meer miskramen. Ongeveer 1 tot 3% van alle vrouwen die zwanger worden, krijgt te maken met herhaalde miskramen. Na twee miskramen heeft u ongeveer 25% kans op een herhaling en na drie miskramen is de kans op herhaling ongeveer 35%.

Oorzaak

Een herhaalde miskraam ontstaat vaak omdat het embryo zich niet goed ontwikkelt. Dat probleem ontstaat vaak al bij de bevruchting. Het embryo groeit niet en wordt afgestoten, net zoals bij eenmalige miskramen. Veel vrouwen denken dat herhaalde miskramen ontstaan door een ziekte bij haar zelf of haar partner. Die gedachte is logisch, maar klopt meestal niet. We kunnen namelijk maar bij ongeveer 15% van de paren een oorzaak vinden.

Onderzoek

Na twee miskramen is het mogelijk onderzoek te doen naar de oorzaak. Welk onderzoek bij u wordt gedaan hangt af van uw persoonlijke situatie, de gynaecoloog bespreekt dit met u. De belangrijkste oorzaken en risicofactoren zijn: 

  • een hogere leeftijd
  • ongezonde leefstijl (roken en overgewicht)
  • chromosoomafwijkingen
  • antifosfolipidensyndroom
  • te veel van de stof homocysteïne in het bloed
  • stollingsafwijkingen
  • een afwijkende vorm van de baarmoeder

Een nieuwe miskraam voorkomen is moeilijk, omdat bij de meeste vrouwen geen oorzaak wordt gevonden. Behandeling is alleen mogelijk bij vrouwen met het antifosfolipidensyndroom of een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed.

Voorkomen

Om een herhaalde miskraam te voorkomen geldt het algemene advies om zo gezond mogelijk te leven. Dat betekent: gezond en gevarieerd eten, niet teveel drinken, niet roken en alleen medicijnen innemen na overleg met uw arts. Als u te zwaar bent, helpt afvallen om de kans op een miskraam te verkleinen. 

Foliumzuur

We adviseren iedere vrouw die (opnieuw) zwanger wil worden om iedere dag een tablet foliumzuur van 0,4 of 0,5 mg te slikken. U hoeft zich niet schuldig te voelen als u voor uw miskramen geen foliumzuur heeft geslikt. Foliumzuur vermindert vooral de kans op een kind met een open rug, niet zozeer de kans op een miskraam.

Meer informatie