Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is een zwangerschap buiten de baarmoederholte. Een dergelijke zwangerschap bevindt zich meestal in een van de eileiders. Een zwangerschap buiten de baarmoeder kan nooit voldragen worden.

In het begin kunnen klachten ontbreken. Later kan er vaginaal bloedverlies optreden en/of kunt u pijn aan één kant of onderin de buik krijgen. Deze klachten kunnen ervaren worden als een abnormale of late menstruatie of doen denken aan een miskraam. 

Oorzaken

Een van de belangrijkste oorzaken van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is een beschadiging van de eileider(s). Die kan veroorzaakt zijn door een ontsteking (bijvoorbeeld als gevolg van een seksueel overdraagbare aandoening als chlamydia of gonorrhoe), een eerder buitenbaarmoederlijke zwangerschap of door een operatie aan de eileider. Langdurige vruchtbaarheid en een IVF-behandeling vergroten de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ook, net als verklevingen in de buikholte en endometriose. Vrouwen die zwanger zijn geworden nadat zij gesteriliseerd zijn of terwijl zij een spiraaltje hebben, hebben een grotere kans dat deze zwangerschap een EUG is.

De behandeling

De behandeling is afhankelijk van de klachten en van de resultaten van het bloedonderzoek, waarbij de waarde van het zwangerschapshormoon wordt bepaald. In overleg met de gynaecoloog kan besloten worden tot een behandeling met medicijnen, om af te wachten of over te gaan tot een operatie. Die kan plaatsvinden door middel van een kijkoperatie of via een bikinisnede. Of een kijkoperatie mogelijk is, is afhankelijk van de ernst van uw klachten en of er bloed, verklevingen of andere afwijkingen in de buik bestaan. 

Meer informatie