Zwangerschap

Uw zwangerschap en de bevalling worden in Nederland zo lang mogelijk begeleid door de zogenoemde ‘eerste lijn’: uw verloskunde of in sommige gevallen een verloskundig actieve huisarts. Heeft u tijdens de zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan komt u onder behandeling van de gynaecoloog: de tweede lijn. 

Van eerste naar tweedelijns zorg

Als de verloskundige tijdens de controle iets afwijkends constateert, kan hij of zij u doorverwijzen naar de gynaecoloog. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een te hoge bloeddruk of als uw kind onvoldoende groeit. Daarnaast zijn er bepaalde aandoeningen of condities waardoor u direct naar de gynaecoloog wordt gestuurd. U hoort dit van uw behandelend huisarts of specialist. Anders stuurt de verloskundige u door.

Op medische indicatie

Als u tijdens de zwangerschap onder controle van de gynaecoloog komt, bevalt u ook in het ziekenhuis. U wordt tijdens uw bevalling begeleid door een van de klinisch verloskundigen,  onder verantwoordelijkheid van een van de gynaecologen. Dat noemen we ‘op medische indicatie’. De zwangerschapscontroles bij de gynaecoloog verlopen vrijwel hetzelfde als bij de verloskundige. De gynaecoloog kan eventueel eerder voor aanvullend onderzoek kiezen, zoals een echoscopie of bloedonderzoek. 

Na de bevalling

Nadat u het ziekenhuis verlaten hebt, neemt de eerstelijns verloskundige de kraamzorg en –controles weer over. Soms verblijft u de gehele kraamperiode in het ziekenhuis, dit is afhankelijk van uw eigen conditie of die van het pasgeboren kind.

Derdelijns zwangerschapszorg

Naast de eerste en tweede lijn bestaat er ook nog een derde lijn: dit zijn academische centra of klinieken. Zwangeren met gecompliceerde of heel specifieke problemen, waar speciale zorg voor nodig is, worden hiernaar doorverwezen. 

Meer informatie