Vragenlijsten

Bent u naar ons poliklinisch spreekuur doorverwezen vanwege vruchtbaarheidsstoornissen, vulvaire klachten, verzakkingen of incontinentie? Dan vragen wij u van tevoren een vragenlijst in te vullen. Met een goed ingevulde vragenlijst bevat informatie die belangrijk kan zijn voor de gynaecoloog en kan hij of zij op basis daarvan sneller een juiste diagnose stellen. 

Wij verzoeken u de ingevulde vragenlijst mee te nemen naar uw afspraak. Een overzicht van de lijsten:

Vruchtbaarheidsstoornissen

Heeft u een afspraak vanwege een vruchtbaarheidsstoornis? Dan moeten u en uw partner beiden een vragenlijst invullen. Download deze lijsten en neem ze ingevuld mee:

Vulvapoli

Heeft u een afspraak op de vulvapoli, download dan deze vragenlijst:

Verzakking of incontinentie

Heeft u een afspraak vanwege een verzakking of incontinentieproblemen, vul dan deze vragenlijst in. Ook is het belangrijk dat u de mictielijst invult. Deze is belangrijk om een goed inzicht te krijgen in het plaspatroon. Het geeft inzicht in hoe vaak u naar het toilet gaat, hoeveel u plast en eventueel de mate van incontinentie. Die gegevens dient u gedurende 24 uur overdag en ’s nachts bij te houden.