Keizersnede

Als een bevalling via de vagina niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor uzelf, uw kind of voor uw beiden, kan de gynaecoloog een keizersnede adviseren. Bij deze operatie komt uw kind via de buikwand ter wereld. Een keizersnede duurt ongeveer 45 minuten en wordt alleen uitgevoerd als er een goede reden voor is. Er kunnen namelijk complicaties optreden. 

Keizersnede: gepland of ongepland

Soms is al vóór de zwangerschap duidelijk dat voor de bevalling een keizersnede noodzakelijk is. Dan spreken we van een geplande of primaire keizersnede. Vaak wordt pas tijdens de bevalling duidelijk dat de keizersnede nodig is. In dat geval spreken we over een secundaire keizersnede. De meest voorkomende redenen voor een secundaire keizersnede zijn het niet vorderen van de bevalling of dreigend zuurstofgebrek bij het kind. 

Verdoving: narcose of ruggenprik

Bij een keizersnede zijn twee soorten verdovingen mogelijk: narcose en een ruggenprik. De kinderarts onderzoekt uw kind direct na de geboorte. Er wordt naar gestreefd de tijd dat het kind niet bij u is zo kort mogelijk te houden. Na een keizersnede blijft u meestal nog twee tot vier  dagen in het ziekenhuis.

Natuurlijke keizersnede (gentle sectio)

Tegenwoordig kunnen ouders die in het Bravis ziekenhuis een keizersnede ondergaan, als de omstandigheden het toelaten, kiezen voor de natuurlijke keizersnede (ook wel 'gentle sectio' genoemd). Bij een natuurlijke keizersnede wordt de natuurlijke bevalling zo veel mogelijk nagebootst. De moeder en haar partner kijken door een transparant gedeelte van het afdek laken mee tijdens de geboorte. Na een korte controle wordt de baby op de borst van de moeder gelegd en blijft daar zo lang mogelijk, bij voorkeur gedurende de verdere operatie. Voor moeder en kind is dit eerste huid op huid contact een bijzondere en belangrijke ervaring die bovendien bij kan dragen aan de hechting en het op gang brengen van de borstvoeding. De baby gaat na de operatie mee naar de uitslaapkamer. Als alle controles daar goed zijn, mogen moeder en kind terug naar het Moeder & Kindcentrum. 

Meer informatie: